ดอกไม้เขตร้อนในกระถางทรงสูง / Tropical Flowers in Tall Vase

7,500.00฿