แจกันฟาแลนนอปซิสม่วง 5 ช่อ / Purple Phalaenopsis Set – 5 Stems

3,700.00฿