ลีลาวดี 19 ช่อ 1 ดอก / Plumeria 19 – 1 flower Stem

100.00฿

Additional information

Color

ขาวเหลือง (White-Yellow), ขาวเหลืองจุดส้ม (White-Yellow, Orange Center), ขาวเหลืองปลายชมพูอ่อน (White-yellow, Light Pink Edge), ชมพู (Pink), ชมพูเข้ม (Dark Pink), ส้ม (Orange), เหลืองกลางเขียว (Yellow, Green Center), เหลืองปลายแดง (Yellow, Red Edge)

SKU: N/A Category: