ผลงานตกแต่งภายในตึก DOUBLE A สาทร

 

เตรียมงานกันร่วมเดือนทีเดียวกับ Project “Green Wall” ที่เปลี่ยนผนังขาวธรรมดาในโถงหน้าลิฟท์ ให้ดูสดชื่น มีสไตล์ ไม่น่าเบื่อ โดยงานนี้ใช้ต้นกกจริงย้อมสีเขียวสดกว่า 4000 ต้นมาเรียงเป็นแนวรอบ ตัดสลับด้วยหินขาว แต่งแซมด้วยต้นสับปะรดและใบเพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน